Додаток 2. "Використання продуктів Microsoft в дата-центрі FREEhost.UA"

Ліцензійна угода Microsoft

Абонент приймає умови ліцензійної угоди Microsoft на використання Windows Server Standard, а також всі інші ліцензійні угоди, які опубліковані або будуть опубліковані на сайті microsoft.com щодо використання кінцевим користувачем програмних продуктів Microsoft встановлених на орендованому сервері Абонента в дата-центрі FREEhost.UA.

Область використання.

Програмні продукти Microsoft, орендовані у FREEhost.com.ua, можуть бути використані тільки на серверах, які належать FREEhost.com.ua, в дата-центрі FREEhost.com.ua.

Повідомлення про автоматичні оновлення ДЛЯ ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ SQL SERVER.

Якщо це програмне забезпечення встановлюється на серверах або пристроях, на яких виконується будь-який підтримуваний випуск SQL Server, більш ранній, ніж SQL Server 2012 (або компоненти будь-якого такого випуску), це програмне забезпечення проведе автоматичне оновлення та замінить деякі файли або компоненти в цих випусках своїми файлами. Відключити цю функцію не можна. Видалення цих файлів може привести до виникнення помилок в програмному забезпеченні, а вихідні файли, можливо, не вдасться відновити. Встановлюючи це програмне забезпечення на сервері або пристрої, на якому виконується будь-який такий випуск, Абонент погоджується з таким оновленням у всіх випусках і копіях SQL Server (включаючи компоненти будь-якого з цих випусків), що виконуються на такому сервері або пристрої.

Повідомлення про передачу даних

Продукт містить одну або кілька функцій програмного забезпечення, які підключаються до комп'ютерних систем Microsoft або постачальника послуг через мережу Iнтернет. Ці функції визначені в документі «Повідомлення про передачу даних» за адресою https://microsoft.com/licensing/contracts. За допомогою даних функцій Microsoft надає служби для продуктів. Абонент не завжди буде отримувати окреме повідомлення про підключення функції. У деяких випадках Абонент може відключити цю функцію або не використовувати її.

Відомості про комп'ютер
Ці функції використовують протоколи Інтернету, через які надсилають до відповідних систем такі відомості про комп'ютер, як вашу IP-адресу, тип операційної системи і браузера, назву та версію програмного забезпечення, а також мовний код вашого пристрою, на якому встановлено програмне забезпечення.

Використання інформації
Microsoft не використовує цю інформацію для вашої ідентифікації або зв'язку з вами. Microsoft використовує ці дані тільки для надання доступу до послуг під час використання програмного забезпечення. Microsoft може використовувати відомості про комп'ютер, відомості про прискорювачі, дані про пропозиції пошуку, звіти про помилки та зловмисні програми, а також звіти служби фільтрування URL-адрес для покращення свого програмного забезпечення та служб. Microsoft може також передати цю інформацію третім особам, наприклад, постачальникам обладнання та програмного забезпечення. Вони можуть використовувати цю інформацію для покращення взаємодії своїх продуктів із програмним забезпеченням Майкрософт.

Згода на передачу даних
Використовуючи ці функції програмного забезпечення, Абонент погоджується на передачу таких відомостей про комп'ютер, як IP-адресу, тип операційної системи, тип браузера, назву та версію програмного забезпечення, яке ви використовуєте, а також мовний код вашого пристрою, на якому працює програмне забезпечення.

Повідомлення про використання стандарту H.264/AVC для кодування відео, стандарту VC-1 для кодування відео, стандарту MPEG-4 для кодування відео та стандарту MPEG-2 для кодування відео.

Це програмне забезпечення може містити технології стискання відеоданих H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 частина 2, MPEG-2. Компанія MPEG LA, L.L.C. вимагає включення наступного повідомлення: ЦЕЙ ПРОДУКТ НАДАЄТЬСЯ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ У СКЛАДІ ПОРТФЕЛЮ ПАТЕНТНИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА ТЕХНОЛОГІЮ VC-1, AVC, MPEG-4 ЧАСТИНА 2 ДЛЯ КОДУВАННЯ ВІДЕО, ВІДЕО У ФОРМАТІ MPEG-2 ДЛЯ ОСОБИСТОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОКУПЦЕМ З МЕТОЮ: (i) КОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО ДО ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ ( «СТАНДАРТІВ ВІДЕО») І/АБО (ii) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО В ФОРМАТІ AVC, VC-1, MPEG-4 ЧАСТИНА 2 АБО MPEG 2, ЗАКОДОВАНОГО КОРИСТУВАЧЕМ ПІД ЧАС ОСОБИСТОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА/АБО ОТРИМАНОГО ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДЕО, ЯКИЙ МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ ТАКОГО ВІДЕО. ДЛЯ ЖОДНОГО ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ ТА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ МОЖНА ОТРИМАТИ В КОМПАНІЇ MPEG LA, L.L.C.

Уточнюємо, що вищевикладене повідомлення не обмежує та не забороняє використання програмного забезпечення для внутрішніх стандартних ділових операцій, що не включають (i) повторне розповсюдження програмного забезпечення третім особам, а також (ii) створення вмісту з використанням технологій, сумісних з ВІДЕОСТАНДАРТАМИ, для поширення третім особам.

Потенційно небажане програмне забезпечення.

Якщо програму захисник Windows увімкнено, то вона виконує на комп'ютері пошук шпигунських, рекламних та інших потенційно небажаних програм. У разі виявлення потенційно небажаної вам буде запропоновано проігнорувати її, вимкнути (ізолювати) або видалити. Якщо не змінити налаштування за замовчуванням, потенційно небажане програмне забезпечення високого і серйозного рівня загрози буде автоматично видалено після перевірки. Видалення або вимкнення потенційно небажаної програми може спричинити те, що припинить роботу інше програмне забезпечення на комп'ютері, або Абонент порушує умови ліцензії на використання іншого програмного забезпечення на вашому комп'ютері. Використовуючи це програмне забезпечення, можна видалити або вимкнути програмне забезпечення, що не є потенційно небажаним.

Повідомлення про запис.

Законодавство деяких юрисдикцій вимагає повідомлення або попередньої згоди фізичних осіб перед проведенням перехоплення, контролю або запису їхніх комунікацій та/або обмеження збору, зберігання і використання інформації, за якою можна ідентифікувати фізичну особу. Абонент погоджується дотримуватися усіх законів, отримувати всі необхідні дозволи і відкривати всю необхідну інформацію перед використанням служби Інтернету та/або функції запису.

Повідомлення про перевірку.

Час від часу програмне забезпечення буде оновлювати або надсилати запити на завантаження функції перевірки, яка є частиною програмного забезпечення. Функція перевірки перевіряє, чи активовано програмне забезпечення, і чи є на нього ліцензія. Успішна перевірка також дозволяє використовувати певні можливості програмного забезпечення та дає додаткові переваги. Додаткові відомості див. на веб-сайті https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39157. Під час перевірки програмне забезпечення надсилатиме відомості про програмне забезпечення та пристрій в корпорацію Microsoft. Ці відомості містять версію програмного забезпечення, ключ продукту та IP-адресу пристрою. Microsoft не використовує цю інформацію для вашої ідентифікації або зв'язку з вами. Використовуючи програмне забезпечення, Абонент дає згоду на передачу такої інформації. Додаткові відомості про процедуру перевірки і відомості, які надсилаються див. за адресою https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69500. Якщо на програмне забезпечення немає офіційної ліцензії, це може вплинути на його функціональні можливості. Наприклад, можливо наступне:

Абонент може отримувати оновлення для програмного забезпечення тільки від Microsoft або з офіційних джерел. Додаткові відомості про отримання оновлень із офіційних джерел див. за адресою https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69502.

Інші права.

Права доступу до програмного забезпечення на будь-якому пристрої не надають вам права на реалізацію патентів або іншої інтелектуальної власності Microsoft в програмному забезпеченні або пристроях, які надсилають запити до такого пристрою.

Умови ліцензії для технології SQL Server.

Дані ліцензійні умови застосовуються, якщо ваш випуск програмного забезпечення містить технологію SQL Server. У будь-який момент часу в одному фізичному чи віртуальному операційному середовищі на одному сервері одночасно може працювати один екземпляр технології для підтримки цього програмного забезпечення. Також дозволяється використовувати цей екземпляр для підтримки інших продуктів, які містять будь-яку версію технології SQL Server. Для будь-якого такого використання ліцензії SAL на SQL Server не потрібні. Абонент не має права використовувати цей екземпляр для підтримки будь-якого продукту, який не ліцензується з технологією SQL Server.

Вимірювання продуктивності.

Щоб надати третім особам результати будь-якого тесту продуктивності серверного програмного забезпечення або клієнтського програмного забезпечення, яке надається разом із ним, необхідно попередньо отримати письмовий дозвіл Microsoft. Ця умова не поширюється на .NET Framework (див. далі) і на такі продуктів: Live Communications Server, Windows Server та Windows Small Business Server. Однак ця умова поширюється на Технологію SQL (якщо вона застосовується), яка ліцензується з цими продуктами.

Програмне забезпечення містить один або кілька компонентів .NET Framework (далі по тексту – «компоненти .NET»). В такому випадку Абонент може провести внутрішнє тестування продуктивності цих компонентів. Абонент може розкрити результати всіх порівняльних випробувань цих компонентів з дотриманням умов, описаних за адресою https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Незалежно від інших угод, які Абонент міг укласти з Microsoft, у випадку розкриття вами таких результатів тестування продуктивності, Microsoft має право опублікувати результати проведених нею тестів продуктивності ваших продуктів, що конкурують із Компонентом .NET, який використовується. При цьому також повинні виконуватися умови, зазначені за адресою https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.

Елемент звіту карти служб звітів SQL Server.

Програмне забезпечення може містити функції, що дозволяють отримувати вміст (наприклад, карти, зображення та інші дані) за допомогою програмного інтерфейсу Bing Maps (Bing Maps API) або його наступних версій для створення звітів, які відображають дані на картах і містять супутникові знімки, аерофотознімки та карти з накладенням. Якщо ці функції включені, Абонент може використовувати їх для створення і перегляду динамічних або статичних документів за умови використання способів і засобів доступу, передбачених програмним забезпеченням. Абонент не має права копіювати, зберігати, архівувати та створювати базу даних вмісту, доступного за допомогою Bing Maps API, будь-яким іншим способом. Абонент не має права використовувати Bing Maps API для сенсорного керування рухом або складання маршруту, а також дані про дорожній рух або вид дорожнього руху зверху (або пов'язані з ним метадані) в будь-яких цілях, навіть якщо абонент отримав ці дані через Bing Maps API . Використання Bing Maps API та пов'язаного вмісту також регулюється додатковими умовами, які опубліковано за адресою https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969.

Абонент не має права:
видаляти, зменшувати в розмірі, блокувати або змінювати будь-які емблеми, товарні знаки, повідомлення про авторські права, цифрові водяні знаки та інші повідомлення від Microsoft або її постачальників, які включено до складу програмного забезпечення, зокрема будь-який вміст, доступний за допомогою цього програмного забезпечення; або публікувати програмне забезпечення, а також будь-які програмні інтерфейси, що входять у це програмне забезпечення, надаючи можливість іншим особам можливість копіювати їх; або надавати можливість спільного використання чи іншим способом поширювати документи, текстові файли або зображення, створені за допомогою функцій служб порівняння даних в програмному забезпеченні.